Web
Analytics

Kairros

Kairros provides professional advice on a range of health management and re-employment issues for employers, insurers and clients.

  • Home page
  • Customer service charter - Vietnamese - Kairros(current)

Chúng tôi giúp mọi người trở lại làm việc sau khi bị bệnh hoặc thương tích

Sau khi bị bệnh hoặc thương tích, mọi người được giới thiệu tới Kairros để được giúp đỡ phục hồi và trở lại làm việc. Đôi khi, chúng tôi giúp mọi người trở lại với việc làm tương tự mà họ đã làm trước khi bị thương tích, và đôi khi chúng tôi giúp mọi người tìm được công việc mới (việc làm mới và chủ lao động mới). Bất kể là quý vị quay trở lại với việc làm tương tự hay một việc làm mới, vai trò của chúng tôi là đề ra một kế hoạch phù hợp cho quý vị.

Quý vị sẽ được phân cho một chuyên viên tư viên là người sẽ làm việc với quý vị trong suốt hành trình phục hồi của quý vị. Chuyên viên tư vấn Kairros của quý vị sẽ:

  • Làm việc chặt chẽ với quý vị, chủ lao động của quý vị và bất kỳ các chuyên viên y tế nào đang điều trị cho quý vị
  • Hiểu rõ tình hình của quý vị và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tiến về phía trước một cách tốt nhất
  • Giúp quý vị hiểu quy trình trở lại làm việc và điều gì quý vị cần trông đợi
  • Lập một kế hoạch để quý vị trở lại làm việc một cách an toàn (được quý vị, chủ lao động và các bác sĩ của quý vị đồng ý)
  • Chia sẻ thông tin với tất cả những người đang giúp quý vị trở lại làm việc cũng như vì sự an vui của quý vị
  • Trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị có thể muốn hỏi trong suốt chặng đường

Quan trọng nhất là các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những việc trên với sự quan tâm và cảm thông. Chúng tôi biết rằng việc không được khỏe mạnh có ảnh hưởng đến cách quý vị cảm nhận vềmặt cơ thể cũng như tinh thần, do vậy mục tiêu của chúng tôi là giúp quý vị vượt qua thời gian này với hết khả năng của chúng tôi.

Chúng tôi giúp đỡ quý vị như thế nào?

Chúng tôi lập ra một kế hoạch phù hợp cho quý vị

Chúng tôi kết nối tất cả những người thích hợp

Chúng tôi liên lạc một cách rõ ràng và thường xuyên

Quý vị có biết?

Làm việc là cách rất tốt cho việc phục hồi

Đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những người trở lại làm việc thường có thể phục hồi trong khoảng thời gian ngắn hơn so với những người không trở lại làm việc.

Các nghiên cứu còn cho thấy rằng quý vị càng lâu không làm việc thì sẽ càng mất nhiều thời gian để có thể trở lại làm việc.

Chúng tôi gọi đây là ‘những lợi ích sức khỏe của công việc tốt’ và trong suốt hành trình của mình với quý vị, chúng tôi sẽ nói chuyện thêm về điều này trong lúc chúng ta tiến triển trong việc đưa quý vị trở lại làm việc.

Cũng quan trọng khi biết rằng quý vị không phải chờ đợi cho đến khi đã phục hồi 100% mới có thể trở lại làm việc.

Trên thực tế việc phục hồi tại nơi làm – bằng cách làm những nhiệm vụ và giờ giấc phù hợp với điều kiện của quý vị – thường là phương thuốc tốt nhất.

Back to top